Used Bottling Lines logo

Adatkezelési szabályzat

Nagyon ügyelünk a Személyes adataira.

UBL S.r.l. tájékoztaztja a tájékoztatást igénylő alanyokat a célokról
és módszerekről az összegyűjtött személyes adatok kezeléséről, kommunikációs és terjesztési területéről, valamint a megadott adatok jellegéről.

Az összegyűjtött adatokat közvetlenül a felhasználók megkereséseinek (például információ-, tanács- vagy árajánlatkérés, a weboldal tartalmával kapcsolatos frissítések kérése) teljesítésére, valamint a felhasználók igényeinek teljesítése érdekében történik.

Az adatkezelés számítógépes adathordozón keresztül történik.
Az adatokat elektronikus fájlokban tároljuk a jogalkotó által előírt minimális biztonsági intézkedések teljesítésével.

Az összegyűjtött adatokat nem adjuk ki, nem adjuk el vagy cseréljük ki harmadik féllel az Ön hozzájárulása nélkül.
Az adatokat a jogszabályoknakmegfelelően az illetékes hatóságokkal lehet közölni.

Az érintett a jogait úgy gyakorolhatja, hogy felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal úgy, hogy kérelmét e-mailben küldi el az alábbi címre: info@usedbottlinglines.com Az illető konkrétan megerősítést kaphat arról, hogy a személyes adatai léteznek-e vagy sem, még ha nem is kerültek rögzítésre, valamint azok közérthető formában történő kommunikációját.

Joga van a megismerni:
a) a személyes adatok eredetét;
b) az adatkezelés céljait és módszereit;
c) az elektronikus eszközökkel történő kezelés során alkalmazott logikát;
d) a tulajdonos, az ügyvezető és a képviselő személyazonosságát;
e) azoknak az alanyoknak vagy az alanyok kategóriáinak, akikkel a személyes adatok közölhetők, vagy akik az államban kijelölt képviselőként, vezetőként vagy megbízottként értesülhetnek róluk.

Az érdekelt félnek joga van:
a) az adatok módosítására, helyesbítésére, vagy összegyűjtésére egy helyre;
b) a jogellenesen kezelt adatok törlésére, anonimmá alakítására vagy zárolására,
beleértve azokat az adatokat is, amelyek megőrzése nem szükséges abból a célból, amelyből az adatokat gyűjtötték vagy később feldolgozták;
c) annak igazolására, hogy az a) és b) pontban szereplő műveleteknek eleget tettek,  azokkal a felekre vonatkozóan is, akikkel az adatokat közölték vagy akiknek azokat továbbították, kivéve, ha a teljesítés lehetetlennek bizonyul, vagy olyan módszereket igényelne, amelyek a védett joghoz képest nyilvánvalóan aránytalanok.

Az érdekelt félnek joga van részben vagy egészben tiltakozni:

a) jogos okokból, az adatgyűjtésre vonastkozóan a személyes adatok feldolgozása ellen
b ) személyes adatainak reklámküldési célú, illetve
közvetlen értékesítési célú, avagy piackutatási vagy kereskedelmi kommunikációs célú kezelése ellen.

Az adatokat a kérés teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, és a személy választására van bízva.

A teljesítés elmulasztása esetén azonban az érintett kérelmét nem tudjuk teljesíteni.

Az ilyen adatok feldolgozásához való hozzájárulás megadása azért szükséges, mert ezek korábbi szerződéses megállapodásokból származnak.

Ezért kérjük, jelölje be az „Elfogadom” jelölőnégyzetet.

UBL S.r.l.